Политика за поверителност

Политика за поверителност

КОКЕЙН ВИЖЪН ЕООД не изисква да получава лични данни по смисъла на Закона за Защита на Личните Данни (ЗЗЛД) и Европейския регламент за защита на личните данни (GDPR).

CVISION.bg, както и повечето сайтове, автоматично събира информация за апаратните и програмните средства на Вашия компютър. Тази информация може да включва: вашия IP адрес, вид браузър и часове за достъп и съответните уеб сайт адреси. Тази информация може да се използва от CVISION.bg с цел повишаването на качеството на предлаганата услуга и като част от статистическа извадка.

Горепосочената информация, както и e-mail адресите, които съобщавате на сайта, се използват единствено във връзка с функционирането на CVISION.bg и няма да бъдат предоставяни на трети лица. Другите необходими при контакт данни се предоставят доброволно от потребителя, без разкриването на тази информация пред трети страни!

<strong>Политика за използване на бисквитки</strong>

Бисквитките са файлове с информация, включващи неограничено текстово съдържание, които се съхраняват в компютрите на потребителя с цел подобряване работата със съответния уеб сайт. Тези файлове позволяват потребителят да бъде разпознат и уеб сайтът да бъде адаптиран спрямо неговите предпочитания. Бисквитките обикновено съдържат името на уеб сайта, към който принадлежат, времето, за което се съхраняват на компютъра на потребителя, и уникален номер.

Бисквитките се използват за адаптиране съдържанието на уеб сайтa към предпочитанията на индивидуалния потребител и оптимизиране работата с определения уеб сайт. Използват се още за изготвянето на анонимна обща статистика, която ни помага да разберем как потребителят работи с уеб сайтовете, което помага за подобряването на тяхната структура и съдържание, като в същото време няма достъп до личната потребителска информация.

Личната информация, която се акумулира чрез бисквитките, може да бъде използвана само за извършване на определени операции за потребителя. Такава информация се криптира по начин, който прави достъпа до нея от неоторизирани лица невъзможен.

От време на време може да обновяваме тази декларация за поверителност, съгласно промените в използването на технологиите. Винаги можете да проверявате последната версия на тази страница. Също така ние може да ви уведомяваме за настъпили промени по имейл.